Všeobecné obchodní podmínky

Upozornění: Dle zákona číslo 379/2005 Sb. platí zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let!

Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zdraveplice.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

2. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

2. Dodavatel - prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Dodavatel - dále jen internetový obchod www.zdraveplice.cz:
Jan Sklenář
IČ: 87594218
Bratislavská 424,
415 03, Teplice - Řetenice

3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.zdraveplice.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.

3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.

6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.zdraveplice.cz jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce Jak nakupovat.

2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je registrovanému zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny s DPH.

5. Ceny za dopravu, případně další poplatky si kupující může ověřit na stránce Platba a doprava. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH, a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží dopravy a všech případných poplatků.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

7. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

8. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat zboží z objednávky na dodací adresu kupujícího i v případě, že tato není zcela vykryta, ale pouze v případě, že hodnota nevykrytého zboží není více než 15% z celkové ceny objednaného zboží.

9. Fotografie na kartách zboží jsou ilustrativní, v některých případech se u zboží může lišit např. barva. Trvá-li kupující na dodání zboží jako je na fotografii, je nutné tuto skutečnost jasně napsat do poznámky při uzavírání objednávky na eshopu.


Dodací lhůta

Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží, jeho množství a způsobu úhrady. Zboží, které je skladem, je připraveno ihned k odběru na prodejně (Petra Rezka 1090 - ulice Žateckých (naproti prodejně Žabka), 140 00 Praha 4 - Nusle), v případě objednání tohoto zboží na dobírku, je objednávka vyřízena a odeslána Českou poštou do 3 - 5 pracovních dnů. Ve vyjímečných případech může dojít k prodloužení dodací doby až na 7 pracovních dní. V případě, kdy ani po uplynutí této doby nebudete informováni o předání zboží do dopravy (mail se zprávou o odeslání objednávky), Vás budeme telefonicky kontaktovat pro dohodnutí dalšího postupu. Pokud nebude zboží skladem nebo se jedná o zboží na objednávku, budeme Vás obratem informovat o přibližném termínu dodání.

Odstoupení od smlouvy

1. Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Právo dodavatele na odsoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku než je zboží odesláno, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo v případě,kdy je pro prodávajícího prodej výrazně nevýhodný. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem oznámení o odstoupení od smlouvy.

Servis a reklamace

Odborný servis záruční a pozáruční opravy vyřituje prodávající nebo autorizovaný servis výrobce. V případě problémů s vaším zbožím nás kontaktujte na telefonním čísle +420 777236204 nebo e-mailem na zdraveplice@gmail.com.

Vada výrobku

Vadný nebo poškozený výrobek nám můžete zaslat  zpět na naši adresu. Je-li výrobek v záruce a jedná-li se o oprávněnou reklamaci, bude výrobek opraven zdarma, v jiném případě, může být opraven po dohodě s odesílatalem na náklady odesilatele. V případě oprávněné záruční opravy zasíláme zboží zpět na adresu odesílatele zdarma. Chcete-li zboží reklamovat, zašlete je na adresu prodávajícího. O tomto postupu nás však předem informujte na e-mail zdraveplice@gmail.com. Do zprávy uveďte číslo objednávky, kód a název zboží  které hodláte reklamovat. Bez zaslání tohoto informačního e-mailu nemůže být Váš  požadavek zařazen do seznamu zásilek, na jehož základě se provádí přijetí zásilek. Zboží zaslané zpět na adresu prodávajícího bez dřívějšího oznámení, bude zasláno zpět na adresu odesílatele.

14 denní záruka vrácení peněz

Chcete-li zboží vrátit v 14 denní ochranné lhůtě, zašlete je na adresu prodávajícího. O tomto postupu nás však předem informujte na e-mail zdraveplice@gmail.com. Do zprávy uveďte číslo objednávky, kód a název zboží  které hodláte vrátit a také důvod vrácení zboží. Bez zaslání tohoto informačního e-mailu nemůže být Váš  požadavek zařazen do seznamu zásilek, na jehož základě se provádí přijetí zásilek. Zboží vrácené ve 14-ti denní lhůtě musí být nepoužité, nepoškozené, musí obsahovat návod k obsluze a záruční list, byl-li přiložen. Taktéž musí být uloženo v originálním obalu. Stejně postupujte i v případě, že vám bylo zasláno jiné zboží, než jste si objednali nebo v případě, že jejich vlastnosti neodpovídájí popisu. Zboží zaslané zpět na adresu prodávajícího bez dřívějšího oznámení, bude zasláno zpět na adresu odesílatele.

Záruka

Na všechno zboží poskytujeme nejméně dvouletou záruku. Případnou reklamaci zboží, může zákazník uplatnit na naší adrese viz kontakty. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.

Reklamace poškozeného zboží vlivem přepravy

V případě, kdy při předání zboží od přepravce vypadá vše vpořádku a v okamžiku rozbalení zásilky shledáte, že na zboží je způsobena škoda, kontaktujte bez odkladu Českou poštu.